Жиро рачун

Жиро рачун: 360-0011492201002-03
Косовско-метохијска банка

Жиро рачун:
Пoштанска штедионица: 200-2944230101033-66

Жиро рачун: 840-612641-64
Трезор

ПИБ: 100019008
Матични број: 09023399
Регистрациони број: 7262024490
Шифра делатности: 3600
%d bloggers like this: